Các gói đăng ký

Halza Price Plan

Halza Social

USD

$00.00

/mỗi năm


 • Lưu trữ không giới hạn các Dấu hiệu Sinh tồn
 • Trình theo dõi Chu kỳ Kinh nguyệt

 • Tài khoản Gia đình
 • Hồ sơ & Hình ảnh Y khoa
 • Chia sẻ Nhanh
 • Hỗ trợ Ưu tiên
 • Dịch vụ Nhân viên chăm sóc


TẢI BẢN MIỄN PHÍ

Halza Essential

USD

$36.00

/mỗi năm


 • Lưu trữ không giới hạn các Dấu hiệu Sinh tồn
 • Trình theo dõi Chu kỳ Kinh nguyệt
 • Tài khoản Gia đình
 • Hồ sơ & Hình ảnh Y khoa
 • Chia sẻ Nhanh

 • Hỗ trợ Ưu tiên
 • Dịch vụ Nhân viên chăm sóc


TẢI BẢN ESSENTIAL

Halza Premium

USD

$374.00

/mỗi năm


 • Lưu trữ không giới hạn các Dấu hiệu Sinh tồn
 • Trình theo dõi Chu kỳ Kinh nguyệt
 • Tài khoản Gia đình
 • Hồ sơ & Hình ảnh Y khoa
 • Chia sẻ Nhanh
 • Hỗ trợ Ưu tiên
 • Dịch vụ Nhân viên chăm sóc


TẢI BẢN PREMIUM