Nâng cao quy trình quản lý sức khỏe

Ủy quyền nhiệm vụ số hóa và đăng tải hồ sơ y tế của bạn nhằm giúp bạn có thêm thời gian dành cho bản thân và sức khỏe của gia đình bạn.

Dịch vụ Nhân viên chăm sóc Trợ giúp như thế nào?


Hỗ trợ ưu tiên cao

Nhận dịch vụ tập trung vào chất lượng từ Nhân viên Dữ liệu Y tế chu đáo và được trang bị đầy đủ của chúng tôi.

Có thêm thời gian dành cho những điều quan trọng hơn

Quét và đăng tải các báo cáo y tế dưới những định dạng khác nhau sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Hãy để các chuyên gia thực hiện việc đó

Hồ sơ y tế của bạn và gia đình bạn được số hóa và đăng tải một cách dễ dàng.

Bạn muốn mở khóa những lợi ích của gói đăng ký Halza Premium?


Chúng tôi cung cấp những phương án VIP Toàn cầu đáp ứng nhu cầu cá nhân dành cho những người có nhu cầu đặc biệt. Chúng tôi có thể giúp bạn quản lý hồ sơ y tế và trợ giúp bạn liên hệ với các chuyên viên.

Đã đạt số giờ Dịch vụ Nhân viên chăm sóc tối đa của bạn?


Để gia hạn dịch vụ này, hãy:

Đăng nhập Cổng thông tin Halza
Đăng nhập Cổng thông tin Halza
Nhấp chọn “Gói Nhân viên chăm sóc”
Nhấp chọn “Gói Nhân viên chăm sóc”
Nhấp chọn “Mua Dịch vụ”
Nhấp chọn “Mua Dịch vụ”
Chọn dịch vụ bạn mong muốn và thực hiện thanh toán
Chọn dịch vụ bạn mong muốn và thực hiện thanh toán

Nếu cần thêm sự hỗ trợ từ chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi qua: support@halza.com